Direct naar hoofdinhoud

77% Boskalis aandeelhouders verkiest stockdividend

Papendrecht, 6 juni 2017 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat 77,30% procent van de aandeelhouders heeft gekozen voor een dividend in de vorm van gewone aandelen. Als gevolg hiervan worden 3.275.042 aandelen stockdividend uitgekeerd. Ten behoeve van het stockdividend geeft Boskalis vandaag 3.275.042 nieuwe gewone aandelen uit. Op grond van de regels van Euronext Rulebook Book I moeten deze aandelen tot de handel worden toegelaten aan Euronext Amsterdam. Deze toelating zal vandaag op 6 juni 2017 plaatsvinden. Na vandaag bedraagt het totale aantal gewone aandelen Boskalis 133.351.894. Een informatiedocument als bedoeld in de artikel 5:3 lid 2 onder d en 5:4 lid 1 onder e van de Wet op het financieel toezicht is gelijktijdig met dit persbericht beschikbaar gesteld via de website van Boskalis (www.boskalis.com), zodat geen verplichting tot publicatie van een prospectus bestaat in verband met deze toelating. Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.