Direct naar hoofdinhoud

Aannemer PUMA rondt eerste deel Maasvlakte 2 af.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Van Oord Dredging and Marine Contractors B.V. (Van Oord) leveren op 17 april de eerste fase van Maasvlakte 2 op aan opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam; volgens planning, binnen budget en conform de vastgelegde kwaliteitseisen. Vijf jaar geleden ging PUMA, het samenwerkingsverband van beide aannemers, van start met de uitbreiding van de Rotterdamse haven. Vandaag is realisatie van 700 hectare nieuw bedrijventerrein, 11 kilometer zeewering, 3,5 kilometer kademuur, 24 kilometer wegen, 14 kilometer spoor en 560 hectare havenbassin een feit.

Maasvlakte 2 is nog niet af

De werkzaamheden die PUMA nu heeft afgerond vormen het leeuwendeel van de aanleg van Maasvlakte 2. Op dit moment werkt het Havenbedrijf aan de nautische toegankelijkheid van Maasvlakte 2 door het plaatsen van lichtlijnen en boeien voor de scheepvaart zodat op 22 mei Maasvlakte 2 kan worden opengesteld voor schepen. Het komende jaar wordt nog volop gewerkt aan infrastructuur op de grens van het bestaande havengebied en Maasvlakte 2, onder andere met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising ter hoogte van de ECT-terminal, om het nieuwe havengebied naadloos aan te sluiten op het bestaande. Daarnaast bouwen APM Terminals (APMT) en Rotterdam World Gateway (RWG) hard aan de nieuwe containerterminals die beide bedrijven eind 2014 operationeel willen hebben.

Grote getallen

Maasvlakte 2 is een project van grote getallen; 240 miljoen kubieke meter zand is aangebracht om land te winnen, bedrijventerrein op hoogte te brengen en 7,5 kilometer strand en duinen aan te leggen. 7 miljoen ton waterbouwsteen, 20.000 betonblokken van elk ruim 40 ton en 150.000 ton klei zijn in de 3,5 kilometer lange harde zeewering verwerkt. Zo'n 300.000 kubieke meter beton is bij de aanleg van de kademuren gebruikt.

Innovatief ontwerp

Voor de aanleg van deze eerste fase van Maasvlakte 2 (het nieuwe land, infrastructuur op Maasvlakte 2 en verbindingen met het bestaande havengebied) had het Havenbedrijf een budget van 1,9 miljard beschikbaar. Het contract met PUMA is verreweg het grootste en meest aansprekende van het werk. Het Havenbedrijf heeft voor dit contract met een waarde van ruim 1,1 miljard gekozen voor een Design, Construct en Maintenance contract. Ontwerp, realisatie en onderhoud zijn hierbij gespecificeerd in een Programma van Eisen, dat voor een groot deel uit functionele eisen bestond. Hierdoor konden Boskalis en Van Oord hun innovatieve meerwaarde laten zien. Het ontwerp van de harde zeewering werd in samenwerking met de opdrachtgever geoptimaliseerd tot een zogenoemd stenig duin met een blokkendam als golfbreker ervoor. De storm die deze innovatieve zeewering moet kunnen weerstaan komt statistisch gezien slechts eens in de 10.000 jaar voor. Voorafgaand aan de aanleg hebben testen op schaal de effectieve werking van het ontwerp aangetoond.  

Veiligheid

Veiligheid stond hoog in het vaandel, bij aannemers en opdrachtgever. Meer dan 2000 mensen werkten zo'n 6 miljoen uur zonder ongevallen met blijvend letsel.

Blockbuster

Voor de aanleg van de blokkendam ontwikkelde PUMA een speciale kraan: de Blockbuster. Deze 1200 ton zware evenwichtskraan was in staat om een gewicht van 50 ton 63 meter vanuit het hart van het rijdend onderstel te plaatsen. Ervaren kraanmachinisten plaatsten binnen anderhalf jaar bijna 20.000 blokken van 2,5x2,5x2,5m met een nauwkeurigheid van 15 centimeter.

Hergebruik

Drijvende kranen pakten met een speciaal ontworpen rippertang de betonblokken en met buckets de waterbouwsteen van de oude blokkendam op. Daarna werd het te hergebruiken materiaal opgeslagen om te worden verwerkt in de nieuwe blokkendam.

Materieel

De afgelopen vijf jaar zetten Boskalis en Van Oord tientallen sleephopperzuigers, snijkopzuigers, steenstorters, backhoes, bulldozers, dumpers en divers ander materieel in. Op het hoogtepunt van het zandwerk, in het voorjaar van 2010 waren soms wel 12 sleephopperzuigers tegelijkertijd aan het werk. In één week tijd werd 3,8 miljoen kubieke meter zand gewonnen en verwerkt in het nieuwe land. Een wereldrecord voor wat betreft de op zee gewonnen hoeveelheid zand die in één week naar één project ooit werd getransporteerd met sleephopperzuigers.

10 jaar onderhoud

Onderdeel van het contract is een onderhoudsperiode van 10 jaar. Boskalis en Van Oord zorgen tot 2023 ervoor dat de gehele zeewering op sterkte blijft. Zoals aan de hele Nederlandse kust, zal ook hier zand aangebracht moeten worden op de zachte zeewering. Ook de harde zeewering wordt na elke zware storm gemeten en, indien noodzakelijk, wordt het keienstrand aangevuld.