Direct naar hoofdinhoud

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis

Persbericht
Papendrecht, 12 mei 2015 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht, naar aanleiding van de vandaag gehouden jaarvergadering (de Vergadering), dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de jaarrekening over 2014 heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder:

Herbenoemingen

De heer mr. J.M. Hessels, de heer drs. J.N. van Wiechen en de heer mr. C. van Woudenberg zijn door de Vergadering herbenoemd als leden van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Voorts heeft de Raad van Commissarissen de heer ing. T.L. Baartmans, lid van de Raad van Bestuur, herbenoemd voor een termijn van vier jaar. Benoeming De heer Van der Veer is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Boskalis voor een termijn van vier jaar. De heer drs. ir. J. van der Veer (1947) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft voorheen de positie van CEO van Royal Dutch Shell plc bekleed.

Dividend

De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 1,60 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. De betreffende keuzeperiode zal aanvangen op 18 mei 2015 en eindigen op 1 juni 2015. Het dividend is vanaf 9 juni 2015 betaalbaar.  

2015
FINANCIËLE AGENDA
14 mei Aandeel noteert ex-dividend
15 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
1 juni Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
4 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 2, 3 en 4 juni (na sluiting beurs)
9 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
20 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2015
13 november Trading update derde kwartaal 2015
   Voor meer informatie Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com, T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis, Dockwise en Fairmount) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage, SAAM SMIT Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Exclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 8.500 medewerkers in dienst.