Direct naar hoofdinhoud

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis

Papendrecht, 10 mei 2017 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2016 vandaag heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen.

Dividend

De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 1,00 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen. De betreffende keuzeperiode zal aanvangen op 16 mei 2017 en eindigen op 29 mei 2017. Het dividend is vanaf 6 juni 2017 betaalbaar.

2017
FinanciËle agenda
12 mei Aandeel noteert ex-dividend
15 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
29 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
1 juni Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 30 en 31 mei en 1 juni (na sluiting beurs)
6 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017
Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 11.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.