Direct naar hoofdinhoud

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Persbericht
Papendrecht, 9 mei 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2017 vandaag heeft vastgesteld. Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen, waaronder: Benoemingen
De heer J. van der Veer heeft de heer J.M. Hessels opgevolgd als voorzitter van de Raad van Commissarissen. De heer Hessels is per Vergadering afgetreden als lid van de Raad van Commissarissen. De heer J.P. de Kreij is benoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. De heer De Kreij (1959) heeft de Nederlandse nationaliteit en heeft voorheen de positie van CFO van Koninklijke Vopak N.V. bekleed. Herbenoemingen
De heer H.J. Hazewinkel is door de Vergadering herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van twee jaar. Voorts heeft de Vergadering de heer J.H. Kamps herbenoemd voor een termijn van één jaar als CFO en lid van de Raad van Bestuur. Dividend
De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 1,00 per aandeel in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder het verkiest een uitkering in contanten te willen ontvangen.
2018 FINANCIËLE AGENDA
11 mei Aandeel noteert ex-dividend
14 mei Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
28 mei Uiterste datum bekendmaking dividendvoorkeur
31 mei Vaststelling en publicatie van het keuzedividend aan de hand van gemiddelde beurskoersen op 29,30 en 31 mei (na sluiting beurs)
5 juni Betaalbaarstelling dividend en levering aandelen
16 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2018
9 november Trading update derde kwartaal 2018

VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.