Direct naar hoofdinhoud

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 12 mei 2021

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2020 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop.  

Dividendvoorstel
De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 14 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 24 mei.

Benoeming externe accountant
De Vergadering heeft ingestemd met de benoeming van KPMG als accountant van de Vennootschap met ingang van het verslagjaar 2022.

Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen.

Aangepaste Financiële Agenda
Noot: de publicatiedatum van de halfjaarcijfers 2021 is gewijzigd naar dinsdag 24 augustus om 07.00 CET.


2021-2022
FINANCIËLE AGENDA
12 mei 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders
14 mei 2021 Aandeel noteert ex-dividend
17 mei 2021 Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
24 mei 2021 Betaalbaarstelling aandelendividend
24 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021 (gewijzigde datum)
12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021
10 maart 2022 Publicatie jaarcijfers 2021 
12 mei 2022 Trading update eerste kwartaal 2022 
12 mei 2022 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 
18 augustus 2022  Publicatie halfjaarcijfers 2022 
11 november 2022 Trading update derde kwartaal 2022 

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.