Direct naar hoofdinhoud

Besluiten Aandeelhoudersvergadering Boskalis aangenomen

Papendrecht, 12 mei 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) de jaarrekening over 2021 vandaag heeft vastgesteld en decharge heeft verleend voor het gevoerde bestuur en het toezicht daarop.  

Herbenoeming
De heer ir. B.H. Heijermans is herbenoemd als lid van de Raad van Bestuur voor een termijn van vier jaar. De heer J.P. de Kreij RA is herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar.

Dividend
De Vergadering heeft ingestemd met het voorgestelde dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten. Op 16 mei zal het aandeel ex-dividend noteren met een betaalbaarheidsstelling van het dividend op 24 mei.

Alle overige stempunten zijn eveneens aangenomen.


FINANCIËLE AGENDA
 
16 mei 2022

 
Aandeel noteert ex-dividend

 
17 mei 2022Registratiedatum voor dividendgerechtigdheid (na sluiting beurs)
24 mei 2022Betaalbaarstelling aandelendividend
18 augustus 2022Publicatie halfjaarcijfers 2022
11 november 2022Trading update derde kwartaal 2022
9 maart 2023Publicatie jaarcijfers 2022
11 mei 2023Trading update eerste kwartaal 2023
11 mei 2023Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus 2023Publicatie halfjaarcijfers 2023
10 november 2023Trading update derde kwartaal 2023

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.