Direct naar hoofdinhoud

Boskalis Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Papendrecht, 24 augustus 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) bericht dat hedenmorgen een Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders (de Vergadering) heeft plaatsgevonden. Circa zeventig aandeelhouders met een gezamenlijk belang van 264.057 aandelen hadden zich voor de Vergadering aangemeld, gelijk aan 0,2 procent van het uitstaande aandelenkapitaal.

De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur hebben het vrijwillig openbaar bod van HAL besproken aan de hand van een presentatie die ook beschikbaar is op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html.

De Nederlandstalige concept-notulen van de vergadering en een Engelstalige vertaling daarvan worden uiterlijk maandag 29 augustus 18.00 CET gepubliceerd op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.