Direct naar hoofdinhoud

Boskalis en Kotug bundelen Europese havensleepdiensten

Papendrecht, 15 december 2014 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en KOTUG International B.V. (KOTUG) hebben een Memorandum of Understanding (MoU) getekend om hun Europese havensleepdiensten gezamenlijk voort te zetten. Hiervoor zal een 50/50 joint venture worden opgericht met inbreng van de Europese havensleepactiviteiten van SMIT, een dochter van Boskalis, en de Europese havensleepactiviteiten van KOTUG. Met deze combinatie wordt de afrondende stap gezet in de strategie van Boskalis om de harbour towage activiteiten te concentreren in regionale partnerships, zoals eerder is gebeurd met Smit Lamnalco, Keppel SMIT en recent SAAM SMIT. Door het bundelen van krachten ontstaan kansen op zowel kosten- als marktsynergieën en wordt een efficiëntere kapitaalsstructuur mogelijk. De reikwijdte van de samenwerking beslaat enerzijds de Belgische en Nederlandse havensleepdiensten van SMIT, en anderzijds die van KOTUG in Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Door de combinatie zal een leidende dienstverlener van havensleepdiensten in Noordwest-Europa ontstaan. Gezamenlijk worden 11 havens in 4 landen bediend met een vloot van ruim 60 sleepboten. De totale omzet bedraagt circa EUR 150 miljoen en de samenvoeging zal naast operationele synergievoordelen, de gecombineerde marktposities in belangrijke mate versterken. Met de voorgenomen transactie verwacht Boskalis bijna EUR 100 miljoen in contanten vrij te spelen, primair door de herfinanciering van de activiteiten. De uitvoering van de MoU zal plaatsvinden nadat is voldaan aan de gebruikelijke voorwaarden, waaronder een boekenonderzoek en goedkeuring van de toezichthouders in de betreffende landen waarop de joint venture betrekking heeft en in goed overleg met de medezeggenschap.
VOOR MEER INFORMATIE Investor relations & Pers: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com T +31 78 6969310
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, zwaar transport, hijswerk en installatie (uitgevoerd door Boskalis Offshore en Dockwise) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis 11.000 medewerkers in dienst. KOTUG is een toonaangevende maritieme dienstverlener, die haar innovatieve sleepdiensten op wereldwijd niveau levert. Het hoofdkantoor is gevestigd in Nederland. Met haar moderne vloot en zeer professionele medewerkers, zowel op kantoor als op de vloot, biedt KOTUG haar sleepdiensten aan in havens, terminals, offshore, de opkomende markt van windenergie en is zij 24/7 alert voor schepen in nood en bergingsassistenties. Tevens heeft KOTUG strategische samenwerkingsverbanden in Australië (KT Maritime Services Australia) en Azië (Kotug Asia). Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.nl.