Direct naar hoofdinhoud

Boskalis maakt datum BAVA bekend en publiceert Position Statement in verband met HAL-bod

Papendrecht, 1 juli 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft kennis genomen van het op 24 juni 2022 gepubliceerde persbericht van HAL Holding N.V. (HAL) waarin zij formeel aankondigt een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande aandelen van Boskalis (het Bod). Voorts wordt verwezen naar het persbericht van HAL d.d. 10 maart 2022 en de persberichten van Boskalis d.d. 10 maart 2022, 8 april 2022, 12 mei 2022, 3 juni 2022 en 24 juni 2022.

In het kader van het Bod maakt Boskalis bekend dat zij op woensdag 24 augustus 2022 om 10.30 CEST te Papendrecht een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeen roept, overeenkomstig de bepalingen van het Besluit Openbare Biedingen Wft. Tijdens deze BAVA zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Boskalis het Bod bespreken, inclusief de financiële en niet-financiële aspecten. De agenda van de BAVA is hier verkrijgbaar.

Ter voorbereiding op de BAVA heeft Boskalis ook zijn standpuntbepaling (Position Statement) over het Bod uitgebracht. Het Position Statement is hier verkrijgbaar.

Persberichten en publicaties in verband met het Bod zijn te vinden op https://boskalis.com/ir/hal-offer.html en https://www.halholding.com/boskalis-offer.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 3 van het Besluit openbare biedingen Wft en artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Dit persbericht betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven.

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 500 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.