Direct naar hoofdinhoud

Boskalis publiceert Annual Report en Sustainability Report 2019

Papendrecht, 5 maart 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zojuist het Annual Report 2019 gepubliceerd, met daarin de toelichting op het Corporate Business Plan 2020-2022, alsmede het Sustainability Report 2019.

Het nieuwe Corporate Business Plan wordt tevens toegelicht in een online interview met Peter Berdowski, CEO van Boskalis.

Het Corporate Business Plan is geschreven met oog voor de megatrends die op de lange termijn zowel uitdagingen als kansen voor Boskalis bieden. De megatrends die bepalend zijn voor de wereld van Boskalis zijn de groeiende wereldbevolking, de groei van de wereldwijde handel, de vraag naar steeds meer en bovenal duurzame energie en klimaatverandering.

Boskalis draagt met zijn activiteiten bij aan de maatschappij evenals aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met onze activiteiten bieden wij bescherming tegen overstromingen, creëren wij infrastructuur voor handel en energie met de bijbehorende werkgelegenheid en bevorderen wij de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Het Sustainability Report bevat de uitkomst van een nieuwe materialiteitsanalyse die als uitgangspunt heeft gediend om onze sustainability focus areas te bepalen. U kunt meer over onze aanpak, vooruitgang en doelstellingen in het rapport lezen, waaronder onze ambitie om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De rapporten zijn beschikbaar als interactieve PDF-documenten en kunnen worden gedownload via www.boskalis.com/reports.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.