Direct naar hoofdinhoud

Boskalis publiceert Annual Report en Sustainability Report 2021

Papendrecht, 10 maart 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft zojuist het Annual Report 2021 gepubliceerd alsmede het Sustainability Report 2021.

In aanvulling op een terugblik op de ontwikkelingen in 2021 wordt in de verslagen ook vooruit gekeken. In het Annual Report 2021 wordt nader stilgestaan bij de ontwikkeling van de macrotrends en de markten waarin Boskalis actief is alsmede bij de meerjaren strategie. Het Sustainability Report bevat de uitkomst van een nieuwe materialiteitsanalyse die als uitgangspunt heeft gediend voor onze strategie.

Boskalis draagt met zijn activiteiten bij aan de maatschappij evenals aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Met onze activiteiten bieden wij bescherming tegen overstromingen, creëren wij infrastructuur voor handel en energie met de bijbehorende werkgelegenheid en bevorderen wij de energietransitie naar hernieuwbare energiebronnen.

Het Annual Report 2021 is gedeponeerd conform het European Single Electronic Format (ESEF). Het XHTML Annual Report 2021 is als zipbestand te downloaden via het Download Center onder Financial information op onze website.‎

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en meer dan 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.