Direct naar hoofdinhoud

Boskalis redt modern ultra groot containerschip in de Arabische zee na grote brand

Papendrecht, 15 maart 2018 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft met succes een grote uitslaande brand op een modern ultra groot containerschip geblust in de Arabische zee, en heeft daarmee het schip en de lading veilig kunnen stellen. Het schip betreft een zogenaamde ultra-large containerschip (ULCS) uit 2017 met een capaciteit van 15.262 TEU. maersk honam fire Op 6 maart j.l. brak een zware brand uit op de Honam in de Arabisch Zee, 900 zeemijl ten zuidoosten van Salalah (Oman) en 800 zeemijl ten westen van Mumbai. Na pogingen de brand zelf te blussen had de bemanning het schip moeten verlaten en inmiddels staat vast dat 3 bemanningsleden zijn overleden en één wordt vermist. Boskalis salvage werd benaderd om de brand te blussen en het schip en haar lading te redden. Circa dertig collega's zijn direct vanuit Singapore en Nederland gemobiliseerd en de operatie is in partnership en in nauw overleg met de scheepseigenaar uitgevoerd. Met de inzet van een zestal schepen, uiteenlopend van grote zeeslepers tot kleinere sleepboten, allen met brandblusfaciliteiten aan boord, kon afgelopen weekend het sein brand meester worden gegeven. Daarmee is slechts een klein deel van de lading door de brand verloren gegaan en is voorkomen dat het schip zou zinken. Image result for Maersk Honam De afgelopen dagen is door de collega's gericht bluswerk aan boord van het schip verricht, is de stabiliteit van het schip gecontroleerd en is een sleepverbinding tussen het containerschip en een zware zeesleper gelegd. Inmiddels wordt het schip voorzichtig in noordelijke richting gesleept en in afwachting van instructies van de klant wordt het schip naar een nog aan te wijzen haven gebracht alwaar de lading gelost zal worden. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit. Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Kotug Smit Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 900 schepen en vaartuigen en 10.700 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming actief in meer dan 90 landen, verspreid over zes continenten. Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.