Direct naar hoofdinhoud

Boskalis sluit 350 miljoen kredietfaciliteit af

Papendrecht, 16 juli 2009
 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. heeft een nieuwe kredietfaciliteit afgesloten ter grootte van  350 miljoen. De nieuwe kredietfaciliteit zal vooral gebruikt worden voor de financiering van de versterking en uitbouw van de activiteiten.
 
Peter Berdowski, CEO:
"De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. Wij zijn netto schuldenvrij en beschikken over een stevige kaspositie. De lopende investeringsverplichtingen verwachten wij vanuit de operationele kasstroom te kunnen betalen. De nieuwe kredietfaciliteit biedt ons de nodige slagkracht om het bedrijf verder te versterken, en waar mogelijk uit te bouwen met gerichte acquisities."
 
De gecommitteerde kredietfaciliteit heeft een looptijd van drie jaar en is door een groep van zeven banken verstrekt, te weten Rabobank, ING, Friesland Bank, RBS, Deutsche Bank, Fortis en BNP Paribas.
 
De strategie van Boskalis is erop gericht om te profiteren van de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, druk als gevolg van de groeiende wereldbevolking en de uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering.
 
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Wij leveren wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Met belangrijke thuismarktposities in Europa en daarbuiten richt de onderneming zich op alle in de bagger en maritieme infrastructuur sector voorkomende diensten. Daarnaast heeft Boskalis posities in strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in offshore dienstverlening (Lamnalco). Boskalis heeft de beschikking over een veelzijdige vloot van meer dan 300 units en is actief in circa 50 landen, verspreid over vijf continenten. Boskalis heeft (inclusief zijn aandeel in partnerships) circa 10.000 medewerkers in dienst.
 
Voor nadere inlichtingen:
 
Martijn L.D. Schuttevâer
Director Investor Relations & Corporate Communications
Telefoon:               078 69 69 822
Telefax:                  078 69 69 020     
E-mail:                   m.l.schuttevaer@boskalis.nl
 
Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl