Direct naar hoofdinhoud

Boskalis stelt Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit

Papendrecht, 18 maart 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt uitgesteld tot 30 juni 2020.

Gezien de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 (corona) virus en de wens van Boskalis om de gezondheidsrisico’s van de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers zoveel mogelijk te beperken wordt de AvA van 13 mei verplaatst naar 30 juni 2020. Met inachtneming van de wettelijke oproeptermijn zal de agenda op 19 mei 2020 worden gepubliceerd.

Boskalis volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het COVID-19 (corona) virus op de voet en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de AvA te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk verder uitstellen van de AvA.

Aandeelhouders worden verzocht de website van Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA. 

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.