Direct naar hoofdinhoud

Boskalis stelt dividend omwisselverhouding vast op 1:20,4

Papendrecht, 1 juni 2016 Op 10 mei 2016 is het dividend van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) over het boekjaar 2015 vastgesteld op EUR 1,60 per gewoon aandeel. Dit wordt uitgekeerd in de vorm van gewone aandelen, tenzij een aandeelhouder verkiest een dividenduitkering in contanten te ontvangen. Bij een uitkering in gewone aandelen zullen aandeelhouders één gewoon aandeel ontvangen per 20,4 dividendrechten van gewone aandelen. De omwisselverhouding is bepaald aan de hand van de naar het volume gewogen gemiddelde koers van verhandelde Boskalis-aandelen op Euronext Amsterdam gedurende de periode van 30 en 31 mei en 1 juni EUR 32,6562. Vanaf 3 juni 2016 zal het dividend in contanten betaalbaar gesteld worden en zullen gewone aandelen uit hoofde van verwisseling van dividendrechten geleverd worden. De uitkering in contanten geschiedt onder aftrek van de wettelijke dividendbelasting. Voor meer informatie Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.  Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.