Direct naar hoofdinhoud

Boskalis trekt 5,1 miljoen aandelen in

Papendrecht, 17 december 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft haar aandelenkapitaal verminderd door 5.100.506 gewone eigen aandelen in te trekken. De eigen aandelen zijn door Boskalis verworven als onderdeel van zijn aandeleninkoopprogramma. Het totale aantal geplaatste gewone aandelen bedraagt nu 130.277.832 (voorheen 135.378.338).

Van het lopende aandeleninkoopprogramma van EUR 100 miljoen heeft Boskalis thans 75,17 procent afgerond.

Overeenkomstig de daartoe geldende vereisten heeft Boskalis de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op de hoogte gesteld van de wijziging in het geplaatste aandelenkapitaal. Boskalis houdt aan het einde van de dag op 17 december 10,000 eigen aandelen (0.01 procent) van het totale aantal geplaatste gewone aandelen.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 786969310

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.