Direct naar hoofdinhoud

Boskalis update inzake bod van HAL

Papendrecht, 24 juni 2022

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft kennis genomen van het eerder vandaag gepubliceerde persbericht van HAL Holding N.V. (HAL) waarin zij formeel aankondigt een openbaar bod uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande aandelen van Boskalis (het Bod). Voorts wordt verwezen naar het persbericht van HAL d.d. 10 maart 2022 en de persberichten van Boskalis d.d. 10 maart 2022, 8 april 2022, 12 mei 2022 en 3 juni. Het persbericht van HAL is te vinden op: https://www.halholding.com/boskalis-offer.

Boskalis zal binnenkort de datum bekendmaken en de agenda publiceren van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) die zal worden gehouden in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit Openbare Biedingen. Tijdens deze BAVA zullen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Boskalis het Bod bespreken, inclusief de financiële en niet-financiële aspecten. Boskalis zal zijn Position Statement inzake het Bod eveneens binnenkort publiceren.

VOOR MEER INFORMATIE

Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com

T +31 786969310

Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Dit persbericht betreft geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod, om aandelen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. te kopen of daarop in te schrijven.

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft enkele strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en ruim 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.