Direct naar hoofdinhoud

Boskalis voert statutenwijziging door

Papendrecht, 9 december 2016 Vandaag zijn ter uitvoering van het besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 17 augustus 2016 de statuten van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. ("Boskalis") gewijzigd. Met deze statutenwijziging is het vrijwillige structuurregime op het niveau van Boskalis afgeschaft. Voorts is de nominale waarde per aandeel verminderd. Boskalis verklaart dat de drempels voor het uitoefenen van het enquêterecht door de vermindering van het nominale aandelenkapitaal niet zullen wijzigen. Dit betekent dat artikel 346 lid 1 onder c boek 2 Burgerlijk Wetboek, en niet artikel 346 lid 1 onder b boek 2 Burgerlijk Wetboek, onverkort van toepassing blijft op de aandeelhouders. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com T +31 78 6969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.