Direct naar hoofdinhoud

Boskalis Environmental

Boskalis Environmental is een grote en tevens wereldwijd opererende speler op de markt voor grootschalige behandeling en reiniging van grond, baggerspecie en andere minerale afvalstoffen (RKGV-slib, AVI-bodemassen). Daarbij verzorgen we het gehele integrale proces, van ontwerp, bouw, uitvoering, kwaliteitscontrole hergebruik en afzet van de deelstromen.

Over ons

Boskalis Environmental houdt zich wereldwijd bezig met bodemreiniging, de verwerking van baggerspecie, water- en landbodemsaneringen, het hergebruik van grondstoffen en depotbeheer. 

Wij zijn gespecialiseerd in de grootschalige reiniging van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen. Daarbij gebruiken we technieken die we zelf ontwikkelen en installaties die we zelf ontwerpen en bouwen. Ook verzorgen we het gehele proces, inclusief keuring, planning, transport en afzet van de deelstromen. Doordat we beschikken over een eigen bedrijfsbureau, engineer-afdeling en laboratorium, zijn wij in staat om ingewikkelde projecten integraal uit te voeren: van het vooronderzoek, het ontwerp en het projectmanagement, tot aan de bouw van de nodige installaties, de uitvoering en het beheer.  

Boskalis Environmental werkt nauw samen met Boskalis Nederland en Boskalis Internationaal. Onze producten worden als bouwmaterialen toegepast binnen Boskalis Nederland (waaronder Beaumix®). 

De afdeling Grondstoffen, zorgt voor afzet en hergebruik ervan in diverse projecten van Boskalis Nederland.

Contaminated_dredged_sediment_management_and_remediation.jpg

Baggerspecieverwerking

Boskalis Environmental heeft wereldwijd ervaring met de uitvoering van complexe, natte saneringswerken, in zowel havens als rivieren. Daarbij gaat het om een combinatie van baggeren met het verwerken, hergebruiken en/of storten van vrijkomende specie. Wij zijn experts op het gebied van separatie van zand uit specie en het ontwateren van de specie en hebben hiervoor in-huis ontwikkelde technieken en installaties beschikbaar. Ons doel is om zoveel mogelijk herbruikbaar materiaal terug te winnen.

Luchtfoto_Slufter_JC.jpg

Depotbeheer

Boskalis Environmental heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in het operationeel beheer en onderhoud van grote baggerspeciedepots. Deze depots dienen soms als tijdelijke berging voor baggerspecie, voordat deze eventueel tot bouwstof wordt verwerkt, of hebben een definitief karakter als stortplaats.

DSC_9111.jpg

Grondreiniging

Eén van de belangrijkste bedrijfsonderdelen van Boskalis Environmental is de grootschalige reiniging van verontreinigde grond en minerale afvalstoffen. Daarbij verzorgen we het gehele proces van acceptatie, reiniging, diverse keuringen, planning, transport en afzet van de deelstromen. De reiniging met deze installaties vindt plaats op basis van fysisch-chemische scheiding, waarbij schone bestanddelen worden gescheiden van verontreinigde delen.

Handling_of_fines.jpg

Behandeling van proces- en afvalwater

Nauw verwant aan onze natte vewerkingsprocessen is onze kennis op het gebied van proces- en afvalwaterbehandeling.

Een belangrijke stap bij de natte verwerking van grond- en baggerspecie, is de verwijdering van zwevende stof uit het proceswater, om hergebruik van dit water mogelijk te maken. In principe kan dit op basis van bezinking, maar door de fijnheid van de deeltjes in combinatie met de grote proceswaterstroom is versnelde bezinking met behulp van flocculatie noodzakelijk.

071016MDF01.jpg

AEC-bodemas reiniging

Boskalis Environmental is er na een lange periode van onderzoek en praktijk pilots in geslaagd om een reinigingsproces te ontwikkelen voor het reinigen van AEC bodemas tot een vrij toepasbare bouwstof. In juli 2016 heeft de joint venture wASH ( Boskalis Environmental) en HVC de eerste volledig geïntegreerde bodemaswasinstallatie te Alkmaar in gebruik genomen. De sterke positie van Boskalis Nederland bij infrastructurele werken in ons land geeft een goede garantie voor de afzet van gereinigde producten.

Bodemsanering Droog Bebording 1

Landbodemsaneringen

Boskalis Environmental houdt zich (met name) in Nederland bezig met complexe landbodemsaneringen. We hebben specialisten in dienst die ervoor zorgen dat saneringen conform de geldende regels en veilig worden uitgevoerd. Indien nodig kunnen we verplaatsbare reinigingsinstallaties inzetten, om vrijgekomen grond ter plekke te reinigen.

Large-DSC_5213.jpg

Laboratorium

Boskalis Environmental heeft een eigen laboratorium, dat onder andere geotechnisch onderzoek en fysische analyses uitvoert. Dit laboratorium is onmisbaar, zowel voor het (verder) ontwikkelen van de eigen verwerkingstechnieken als voor het ondersteuning verlenen voor de Boskalis groep wereldwijd op het gebied van kwaliteitscontrole.

Onze activiteiten

Boskalis Environmental houdt zich bezig met de volgende activiteiten:

CPT

Cone Penetratie Test

Het laboratorium van Boskalis Environmental is gespecialiseerd in geotechnische analyses, het uitvoeren van bodemonderzoek en installatie van geotechnische monitoringsapparatuur wereldwijd. Voor de installatie van de monitoringsinstrumenten gebruiken we meestal een sondeermachine (CPT Unit). De CPT machines die beschikbaar zijn, zijn gebasseerd op een vrachtwagen of rups.

Soil Washing Plant

Mobiele Grondreinigingsinstallatie

De mobiele grondreinigingsinstallatie MSWP (Mobile Soil Washing Plant) is ontworpen voor het verwerken en reinigen van verontreinigde grond en minerale afvalstromen. Het grondreinigingsproces is gebasseerd op een aantal processtappen, die elk als afzonderlijk onderdeel van de totale installatie moeten worden beschouwd. Onze grondreiniging is gericht op hergebruik van materialen.

B2

Polymeer Doseerunit

Boskalis Environmental heeft ruime ervaring met het toepassen van polymeren voor ontwateren van sediment en in de grondreinigingsinstallaties. Deze ervaring is gebruikt voor de ontwikkeling van een polymeer doseerunit. Deze doseerunit is eenvoudig te plaatsen en te installeren op een klein oppervlak.

Onze technologie

Boskalis Environmental beschikt over de volgende technologie en apparatuur:

Onze geschiedenis

Gezien de groei van Boskalis Dolman, Stuyvesant Environmental Contracting LLC en Stuyvesant Projects Realization Inc. en hun activiteiten in respectievelijk Europa en Noord-Amerika, is in 2017 een strategische beslissing genomen om deze drie organisaties onder één nieuw label samen te brengen: Boskalis Environmental. Deze naam geeft de relatie met ons moederbedrijf Boskalis en onze core business in milieuverantwoorde én duurzame oplossingen weer. Deze film neemt je mee in onze historie.

SHE-Q

Veiligheid 
Onze medewerkers zijn de belangrijkste sleutel tot het succes van Boskalis Environmental. De veiligheid van de mensen die voor en met ons werken, heeft daarom de hoogste prioriteit. Om onze werkomgeving incident – en ongeval vrij te houden, heeft Boskalis het veiligheidsprogramma NINA  geïntroduceerd. NINA staat voor No Injuries, No Accidents en is een duidelijke visie op veiligheid.  

Kwaliteit en duurzaamheid
Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Way of Working kwaliteitssysteem (WOW) en beschikken wij over een pittige duurzaamheidsambitie. Dat houdt in dat wij continu werken aan de reductie van CO2-uitstoot, investeren in innovatief en duurzaam materieel en onze mensen trainen in verantwoord gebruik van ons materieel en zuiniger draaien op onze installaties.  

Meer lezen over de CO2 prestatieladder? Klik hier

Boskalis Environmental beschikt over de nodige proces – en productcertificaten. Zie 'Downloads' voor de pdf's van deze certificaten.  

  • ISO 9001:2015: Kwaliteit
  • ISO 14.001: 2015: Milieu
  • OHSAS 18001:2007: Internationale standaard voor gezondheid en veiligheid
  • VCA 2008/5.1
  • CO2 Prestatieladder

Contact

Boskalis Environmental B.V.

Rosmolenweg 2
3356 LK Papendrecht
The Netherlands

P.O. Box 76
3350 AB Papendrecht
The Netherlands

Stuyvesant Environmental Contracting LLC

PO Box 8031
Princeton, NJ 08543-8031
United States of America

Contactgegevens

Adressenliggend NL3

Meer over Boskalis

Boskalis Nederland

Neem een kijkje bij de projecten van onze collega's van Boskalis Nederland.

Boskalis en Sustainability

Meer lezen over de duurzaamheidsstrategie van Boskalis?