Aan de Goesse Kade bij de Westsluis in Terneuzen hebben we een nieuwe kade met steiger aangelegd in opdracht van Rijkswaterstaat en de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie De kade en steiger zijn nodig voor ligplaatsen van Muller en Navimar die verhuizen in verband met de aanleg van de nieuwe sluis Terneuzen.

We bouwden een 180 meter lange kademuur met verankerde damwand. 
Ook realiseerden we een steiger van 130 meter inclusief baggerwerk, bodembescherming, kathodische bescherming, elektrische installaties en herinrichting van het maaiveld.

Related Projects

Back to top